Předplatné za výhodnou cenu

Editorial

Motto mého roku 2020


S příchodem nového roku jsem přemýšlela, jak by měl rok 2020 vypadat. Co bych vám do něj měla všechno popřát, aby to nebylo jen hodně zdraví, lásky a splněných přání, jak to přejí i ostatní. A pak jsem si vzpomněla na slova polského básníka Jana Twardowskieho, který říká: "Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí."

Myslete na tato slova tak často, jak často to jen půjde. Doma, v práci, na procházce, při běhání... zkrátka všude. Až se totiž jednou budou sčítat vaše poslední dny a budete bilancovat nad tím, jak jste svůj život prožila, nebude vás mrzet to špatné, co jste udělala, pokud jste byla schopná říct omlouvám se, nechtěla jsem, odpusť... Mrzet vás bude to, že jste mohla milovat a nemilovala, že jste mohla pomoci a nepomohla, že jste mohla odpustit a neodpustila.

A tak vám přeji v roce 2020, abyste měla co nejvíc příležitostí milovat, pomáhat a odpouštět. Nejen ostatním, ale i sama sobě. Život není o tom neudělat něco špatného, ale udělat něco pozitivního, krásného a dobrého a za tím běžet. Tak utíkejte, co vám síly stačí.


Jana Militká
šéfredaktorka